G-Code

Úvodní ustanovení

Obchodní společnost Gizmania s.r.o.., IČO 24208230, DIČ CZ24208230, sídlem Praha 7, Bubenské nábřeží 306 / 13, PSČ 170 00, zapsáná u Městskéh o soudu v Praze, oddíl C, vložka 188745., (dále jen „Gizmania“) organizuje v termínu od 11:00 hodin dne 1. 02. 2024 do 31. 12. 2024 23:59 hodin (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „G-code“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně.

Definice

Gizmania poskytuje v rámci Kampaně slevu na zboží uvedené na stránce G-code 20 (dále jen „Zboží“).

Každé takové zboží je označeno kódem GCODE20. Procentuální sleva je poskytnuta na základě uplatnění kódu GCODE20 při vytváření objednávky na nákup Zboží na www.gizmania.cz 

Sleva na Zboží platí po dobu zařazení daného Zboží do Kampaně či do vyprodání daného Zboží v průběhu Kampaně. Nabídka Zboží zařazeného do Kampaně je v jejím průběhu obměňována (rotována), minimálně jednou za měsíc. Gizmania si vyhrazuje právo průběžně přidávat nebo vyjímat Zboží se slevou z Kampaně a zároveň si vyhrazuje právo vyjmuté Zboží prodávat mimo Kampaň.

Objednávka

Při objednávaní Zboží nabízeného v Kampani je nutné postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Gizmania a těmito podmínkami Kampaně. Zboží v rámci Kampaně nelze zakoupit telefonicky nebo prostřednictvím faxu, ale pouze on-line či na prodejně Gizmania s.r.o.., sídlem Praha 7, Bubenské nábřeží 306 / 13, PSČ 170 00.

Poskytnutí slevy, resp. Zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněné řádným dokončením objednávky, nikoliv pouze vložením Zboží do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

Procentuální slevy poskytované v Kampani na základě uplatnění slevového kódu GCODE20 nelze kombinovat s žádnými dalšími slevovými kódy, které Gizmania poskytuje či které lze uplatnit na Gizmanii.

Závěrečná ustanovení

Gizmania prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

Gizmania si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.

Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze dne 31. 01. 2024