Vidlice

VIDLICE NA FREESTYLE KOLOBĚŽKY

Chceš-li se něco dozvědět o vidlicích na freestyle koloběžky, musíš být v prvé řadě ochoten vykonávat dnes již téměř zapomenutou činnost – četbu.

Vidlice jsou jedním z komponent freestyle koloběžek Je důležité si uvědomit, že vidlice na freestyle koloběžky jsou sice určeny k freestylovému ježdění, a z principu věci jsou odolné, NEJSOU však nezničitelné. Tak jako každá lidská aktivita, i jízda na freestyle koloběžce vyžaduje zapojení šedé kůry mozkové. Pak je tu ještě další možnost: musíte změnit fyzikální zákony nebo chemickou tabulku prvků. :-)

Vidlice jsou vyráběny z CrMo (ocel) nebo z hliníku. Naprostá většina bezzávitových vidlic (viz. níže) dostupných na trhu je vyrobena z hliníku. Hliníkové vidlice jsou lehčí než vidlice ocelové a paradoxně i pevnější.

 

VIDLICE LZE ROZDĚLOVAT DLE RŮZNÝCH KRITÉRIÍ

a) Materiál

Hliníkové vs. CrMo (ocel)

 

b) Závitové vs. bezzávitové vidlice

Závitové vidlice (tuba vidlice je opatřena závitem) se používají pouze na nejlevnější koloběžky pro začátečníky. Na trhu komponent se prakticky nevyskytují. Závitové vidlice jsou vždy ocelové a dvoudílné. Díky existenci závitu mají oslabenou stěnu tuby a jsou tedy méně pevné. Nejsou vhodné ani k používání pegů.

Závitové vs. bezzávitové vidlice

 

c) Jednodílné vs. dvoudílné vidlice

Naprostá většina vidlic dostupných na trhu jsou jednodílné vidlice. Jsou vyráběny z jednoho kusu hliníku za použití různých technologických postupů. Takto vyráběné vidlice nemají žádný svár a jsou tedy pevnější.

Shrneme-li body a) až c), pak naprostá většina vidlic, které se prodávají samostatně, jsou vidlice hliníkové, bezzávitové a jednodílné.

 

d) Offset

Offset označuje, zda-li je osička vidlice v ose či mimo osu tuby vidlice.

Vidlice pak rozdělujeme na tzv. Zero Offset vidlice (osička vidlice je v ose tuby vidlice) a Offset vidlice (osička vidlice je mimo osu tuby vidlice). Naprostá většina vidlic má velice

podobný offset. Vidlic s Zero Offset je na trhu velmi málo.

Vidlice s offsetem usnadňují plynulejší ovládání koloběžky.

Vidlice s Zero offsetem jsou hravější, vidlice s offsetem jsou pohodlnější.

 

e) Kompatibilita s různými průměry koleček

Na trhu se v tuto chvíli nabízí kolečka různých průměrů. 100mm, 110mm, 115mm, 120mm a 125mm.

Zřejmě všechny dnes dostupné bezzávitové & jednodílné vidlice jsou kompatibilní s kolečky o průměru 100 a 110 mm. Je to standard.

Poměrně vysoké procento vidlic pojme i kolečka o průměru 120 mm či 125 mm.

Chcete-li na koloběžku použít kolečka o průměru 120 mm či 125 mm, je nutno zvolit správný model vidlice, ale i desky!

Závitové, ocelové & dvoudílné vidlice používané na základních koloběžkách jsou většinou kompatibilní pouze s kolečky o průměru 100 mm.

 

f)  Kompatibilita s kompresními systémy

U vidlic, které používají kompresní systém HIC/SCS, je důležitá délka tuby vidlice.

V případě použití SCS nesmí tuba vidlice vyčnívat z hlavového složení o více než 3 - 5 cm viz. následující video:


V případě použití HIC systému je to podobné, jen tuba vidlice nesmí vyčnívat z hlavového složení více, než je délka HIC shimu, který je zpravidla dlouhý 4 - 5 cm. Tuba HIC vidlice tedy může být delší než tuba SCS vidlice.

Tuba ICS vidlice může být jakkoliv dlouhá. Neměla by ale být kratší než 4,5 cm a to kvůli správné funkci objímky a překrytí zářezu na řídítkách.

Běžné ICS / HIC / SCS vidlice mají vnější průměr tuby 28,7 mm.

HIC průměr vidlice

IHC vidlice jsou odlišné. Tyto vidlice mají vnější průměr tuby přibližně 25 mm (průměry se liší dle výrobce, jsou však přibližně 25 mm). Použitím IHC shimu, který má stejnou funkci jako HIC shim, se dosáhne standardního průměru tuby tj. 28,7 mm.

HIC vs. IHC HIC vnější průměr IHC vnější průměr

Naprostá většina HIC a SCS vidlic má předinstalovaný závit uvnitř tuby. Pokud máte smůlu a vlastníte vidlici bez předinstalovaného závitu, není všem dnům konec. V takovém případě použijete ježky viz. Starnut 1 1/8" nebo Starnut 1" .

Do ocelových vidlic se používá ježek o velikosti 1 1/8", do hliníkových vidlic se používá ježek o velikosti 1".

Starnut Alu

 

JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST VIDLICE

1) Ke své koloběžce se chovejte slušně. Neházejte s ní.

2) Provádějte triky čistě. Čím více odpružíte dopad v kolenou, tím více šetříte vidlici.

3) Správně používejte zvolený kompresní systém viz. Kompresní systémy

4) Použití pegů chrání vidlici před nadměrným opotřebením od grindování

5) Nepůjčujte svoji koloběžku kamarádům. Mohou vážit o 30 kg více a mít zcela jiný styl jízdy.

 

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VIDLICI

1) Hliniková či ocelová

Pokud nejste masochista, pořídíte si hliníkovou vidlici. Koneckonců, výběr bezzávitových ocelových vidlic je velmi omezený.

 

2) Vidlice na SCS, HIC, IHC či ICS?

Při výběru nové vidlice musíte zohlednit váš stávající kompresní systém. Obecně platí, že HIC vidlice a SCS vidlice lze mezi sebou kombinovat. ICS vidlice jsou většinou (někdy po menších úpravách) kompatibilní s kompresními systémy SCS/HIC. IHC vidlice nelze používat s jiným kompresním systémem.

 

3) Zero offset nebo offset?

Vidlice s offsetem usnadňují plynulejší ovládání koloběžky.

Vidlice s Zero offsetem jsou hravější, vidlice s offsetem jsou pohodlnější.

Jak rozhoduje dav? Minimálně 98 % prodávaných vidlic jsou offset vidlice.

 

4) Pozor na délku headtube u desky!

Více informací ve video návodu: