Kompresní systémy

KOMPRESNÍ SYSTÉMY

Chceš-li se něco dozvědět o kompresních systémech, musíš být v prvé řadě ochoten vykonávat dnes již téměř zapomenutou činnost – četbu.

Funkcí kompresního systému je komprese hlavového složení (headsetu). Odtud název kompresní systém.

Popis různých druhů kompresních systémů:


Kompresní systém je velmi důležitý, má znatelný vliv na celkové fungování koloběžky.

Kompresní systémy lze rozdělit do dvou širokých skupin, závitové kompresní systémy a bezzávitové kompresní systémy.

 

PODROBNĚJŠÍ ROZDĚLENÍ JE PAK NÁSLEDUJÍCÍ

Kompresní systém č. 1: Závitová vidlice + objímka (závitový systém)

Jedná se o nejstarší a nejzákladnější kompresní systém, který se používá pro základní koloběžky pro začátečníky.

Pro děti je tento systém dostačující. Ze strany rodičů však tento systém vyžaduje častou údržbu, systém je totiž nutné pravidelně dotahovat.

Je to také jediný kompresní systém, který používá závitovou vidlici. Všechny ostatní kompresní systémy využívají bezzávitové vidlice.

 

Kompresní systém č. 2: ICS + objímka (bezzávitový systém)

Jak vypadá ICS?

Dlouhé ICS

Dlouhé ICS

a krátké ICS: Ethic ICS

Krátké ICS

V minulosti nejrozšířenější kompresní systém. V současné době již téměř vytlačen efektivnějšími kompresními systémy tj. SCS, IHC či HIC.

ICS je de facto dlouhý či krátký šroub s ocelovým ježkem. Ježek je umístěn uvnitř řidítek.

Jaký je princip ICS? Ježek se „zakousne“ do vnitřní části tuby řidítek a funguje jako fixační bod, do kterého se zašroubuje dlouhý šroub. Tím se vytvoří spoj vidlice – řidítka.

Problém však nastává u ocelových řídítek. Důvod je zřejmý. Ocelový ježek se uvnitř ocelových řídítek obtížně fixuje a má tendenci se povolovat. To má za následek narušení pevného spojení mezi vidlicí a řídítky.

Jedinou výjimku tvoří ICS systém známého výrobce Ethic. Tento systém je dokonale funkční, protože ježek je uvnitř řidítek přivařen již z výroby. Tento kompresní systém však pouze funguje v rámci rodiny produktů Ethic.

Standardní ICS systém lze tedy doporučit pouze pro hliníková řídítka.

Pro správnou funkci kompresního systému ICS 1) musí být řídítka opatřena zářezem na spodním konci tuby a 2) vnější průměr tuby řídítek musí být 31,8 mm u ocelových řídítek a 34,9 mm u hliníkových řídítek.

Délka tuby vidlice vyčnívající z hlavového složení musí být delší než zářez na řidítkách. Běžný zářez je dlouhý 3,5 cm. Délka tuby vidlice vyčnívající z hlavového složení by pak měla být minimálně 4,5 cm dlouhá, aby byl zářez dostatečně vyztužen tubou vidlice a nedošlo ke zlomení řidítek v oblasti zářezu. Pokud je zářez delší, musí být delší i tuba vidlice.

ICS kompresní systém není kompatibilní s HIC / oversized řidítky, která jsou vyrobena z oceli a vnitřní průměr tuby mají 31,8 mm.

Instalaci kompresního systému ICS můžete zhlédnout v následujícím videu:


 

Kompresní systém č. 3: HIC + objímka (bezzávitový systém)

Toto je HIC kompresní systém Ethic HIC Shim

HIC shim

Tento kompresní systém je kompatibilní pouze s řidítky, která mají vnitřní průměr 31,8 mm a vnější průměr 34,9 mm.

Pokud taková řídítka nemáte, nemůžete používat kompresní systém HIC.

Jak HIC systém vypadá, jak funguje a jak se instaluje, můžete vidět v následujícím videu:


Jednoznačnou výhodou HIC systému oproti systému ICS je stálost spoje *vidlice – řidítka*. Spoj je trvale pevný, nemá tendenci se povolovat.

Snadná je rovněž demontáž a montáž řidítek. Povolíte objímku a dáte dolů řídítka. Hlavové složení zůstává smontované.

Délka tuby vidlice musí z hlavového složení vyčnívat min 4 cm, ale nesmí být delší než samotný HIC systém.

Pokud vás časem omrzí systém HIC, můžete přejít na systém SCS. Buď odstraníte zářez na řidítkách anebo dovnitř řidítek vložíte ocelovou redukci, která eliminuje funkci zářezu.

 

Kompresní systém č. 4: IHC + objímka (bezzávitový systém)

Jak vypadá IHC? Stejně jako HIC, pouze má menší průměr.

HIC vs. IHC HIC vnější průměr IHC vnější průměr

IHC je nejrozšířenější kompresní systém dneška.

 

Tento kompresní systém je kompatibilní s následujícími řidítky:

a) Ocelová řídítka, vnější průměr 31,8 mm, řídítka mají zářez na dolním konci tuby

b) Hliníková řídítka, vnější průměr 34,9 mm, řídítka mají zářez na dolním konci tuby

IHC systém se od HIC systému liší právě v tom, že jej lze použít na řídítka, která mají standardní vnitřní průměr.

Jednoznačnou výhodou IHC systému oproti ICS systému je stálost spoje *vidlice – řidítka*. Spoj je trvale pevný, nemá tendenci se povolovat.

Snadná je rovněž demontáž a montáž řidítek. Povolíte objímku a dáte dolů řídítka. Hlavové složení zůstává smontované.

Délka tuby vidlice musí z hlavového složení vyčnívat min 4 cm, ale nesmí být delší než IHC systém samotný.

Nedoporučujeme systém IHC kombinovat s jiným kompresním systémem např. s SCS nebo ICS.

IHC systém se dodává pouze k IHC vidlicím. IHC systém lze použít pouze na vidlice s menším průměrem tuby. Ten se u každého výrobce nepatrně liší, přibližně je však 25 mm.

 

Kompresní systém č. 5: SCS (bezzávitový systém)

Jak vypadá SCS? Takto.

SCS je dle našeho názoru nejefektivnější kompresní systém. Je to také jediný kompresní systém, který eliminuje nutnost používání objímky. SCS je totiž systém „2 v 1“ tj. komprese + objímka. Navíc je systém SCS velmi šetrný k ložiskům headsetu

Instalace kompresního systému SCS:


Jaká řidítka jsou kompatibilní se systémem SCS? Všechna. Ale u řidítek se zářezem je nutno tento zářez odstranit anebo do řidítek vložit ocelovou redukci, která funkci zářezu eliminuje.

Řidítka používaná s kompresním systémem SCS nesmí mít zářez!! To je základní pravidlo, kterým je nutno se řídit.

Většina SCS je kompatibilní s řidítky o vnějším průměru 31,8 mm i 34,9 mm. Před nákupem SCS si však tuto informaci ověřte.

SCS se většinou dodávají s redukcí. Na řidítka o vnějším průměru 31,8 mm se redukce použije, na řidítka o vnějším průměru 34,9 mm se redukce nepoužije.

 

NA CO JE TAKÉ DOBRÉ PAMATOVAT

Použití SCS pozicionuje řidítka o cca 4 cm výše. Pokud si tedy zakoupíte řídítka bez zářezu vysoká 70 cm, tak jejich výsledná výška bude 74 cm.

Pokud však mají řídítka zářez a vy se rozhodnete zářez odstranit (minus cca 4 cm), tak na původní výšce řídítek nic neztratíte. Když však zářez na řídítkách ponecháte a do řidítek vložíte ocelovou redukci, získáte tím dodatečné 4 cm výšky řidítek.

SCS

Proč někdo používá kompresní systém HIC namísto kompresního systému SCS? Argumentem je většinou hmotnost a cena. Kompresní systém HIC + objímka většinou váží méně, než je hmotnost SCS.

Životnost SCS je však mnohem delší, než je životnost objímky.

Navíc SCS šetří ložiska headsetu.