Odstoupení od smlouvy

Jsem spotřebitel

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. přes eshop https://www.gizmania.cz/. V našem případě se lhůta 14 dní prodlužuje na 60 dní a toto ujednání platí i pro fyzický nákup na fyzické prodejně.

Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží nebo, při dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

 1. Odstoupit od smlouvy můžete vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu. Formulář poté zašlete na adresu info@gizmania.cz. Po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě.
 2. Korespondenčně odesláním vzorového formuláře na adresu:

  Gizmania s.r.o.
  Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11
  Praha 7 – Holešovice
  170 00

  Po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě. Pozn.: Žádáme zákazníky, aby nepoužívali službu Zásilkovna.cz. Zásilkovna není schopna zásilky doručit na výše uvedednou adresu a namisto toho zásilky uloží ve vyzvedávacích boxech po celé Praze. Po uplynutí lhůty na vyzvednutí se zásilky vrací na adresu odesílatele. 
 3. Prostřednictvím prodejního personálu na prodejně.

Jak a kdy musíte vrátit zboží

Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Adresa pro zaslání zboží:

Gizmania s.r.o.
Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11
Praha 7 – Holešovice
170 00

Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete

Případem, kdy nemůžete odstoupit od smlouvy je zboží, které jsme jakkoli upravili na základě vaší osobní žádosti.

Jak vám vrátíme peníze?

Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na Gizmania..cz.

Co když byly součástí zboží dárky?

Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi od Gizmania.cz dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.