Kolečka

KOLEČKA

Chceš-li se něco dozvědět o kolečkách na freestyle koloběžky, musíš být v prvé řadě ochoten vykonávat dnes již téměř zapomenutou činnost – četbu.

Kolečka jsou jedním z komponent freestyle koloběžek. Je důležité si uvědomit, že kolečka na freestyle koloběžky jsou sice určena k freestylovému ježdění, a z principu věci jsou odolná, NEJSOU však nezničitelná. Tak jako každá lidská aktivita, i jízda na freestyle koloběžce vyžaduje zapojení šedé kůry mozkové. Pak je tu ještě další možnost: musíte změnit fyzikální zákony nebo chemickou tabulku prvků. :-)

Ze všech komponent, ze kterých se koloběžka skládá, jsou to právě kolečka, která jsou nejvíce citlivá na kvalitu povrchu. Ostré hrany, střepy, kamínky, apod. ničí (vyštípávají) gumu koleček. Toto není vada koleček, ale vada povrchu, po kterém jezdíte.

Kolečka se skládají ze třech částí: Středu, PU (polyurethanu) a ložisek.

Naprostá většina (99,5 %) koleček je kompatibilní s průměrem osy 8 mm. Pouze velmi malá část (0,5 % a méně) koleček je určena k použití s osičkami o průměru 12 mm (8STD vs. 12STD).

8STD vs. 12STD

Spacery / vymezovací kroužky

Tuto problematiku popisujeme na jiném místě, sekci Ložiska do koleček. Na tomto místě stojí za připomenutí, že při výměně ložisek je vhodné ponechat si původní spacery.

 

Středy koleček

Středy koleček jsou vyrobeny buď z plastu nebo z hliníku. Plastové středy se používají pouze u velmi levných koleček pro začátečníky. Odolnost plastového středu je omezená. Lze říci, že kolečka s plastovými sředy jsou určena pouze pro začínající jezdce k nácviku základních triků.

Naproti tomu hliníkové středy jsou v podstatě nezlomitelné. Zcela nejpevnější jsou pak plné hliníkové středy.

Důležitou součástí výroby koleček je proces přichycení PU na střed kolečka tak, aby nedocházelo k tzv. dehubbingu tj. odpadnutí či odlepení PU po celém obvodu středu kolečka či části středu. Na výslednou kvalitu připevnění PU na střed kolečka má vliv použité lepidlo, složení PU, ale i tvar žlábku středu kolečka, ve kterém je PU usazeno.

Často slýcháme dotazy typu „Jaká kolečka jsou nejrychlejší?“. Na to neexistuje jednoznačná odpověď.

 

Rychlost koleček ovlivňuje několik faktorů:

- Tvrdost PU: Čím tvrdší PU, tím rychlejší by kolečka měla být.

- Odskok kolečka (tzv. bounce): Čím je PU poddajnější, tím rychleji kolečko jede.

- Stav ložisek

- Průměr kolečka: Čím větší průměr kolečka, tím je kolečko rychlejší.

- Kvalita povrchu

- Vaše vlastní přesvědčení :-)

 

Co znamená označení Tvrdost PU?

Tvrdost PU znamená tvrdost polyuretanu. U koleček na freestyle koloběžky se tvrdost PU pohybuje v intervalu 85a až 91a. Standard je 88a. Tvrdší PU neznamenají nutně rychlejší jízdu.

 

Tvrdost PU vs. jízda ve skateparku

Je pro jízdu ve skateparku vhodnější spíše tvrdší PU nebo měkčí PU? Všeobecný názor je, že vhodnější je spíše tvrdší PU, které je v rampách rychlejší, agresivnější. Oproti tomu na street riding je vhodnější spíše měkčí PU. Kolečka tak lépe přilnou k povrchu.

 

KOLEČKA LZE ROZDĚLIT PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ

a) Průměr

100 mm, 110 mm, 115 mm, 120 mm, 125 mm. Čím je průměr kolečka větší, tím je kolečko rychlejší. Čím větší průměr, tím lépe kolečko zdolává drobné nerovnosti.

 

b) Materiál středu kolečka

Plast vs. hliník

 

c) Tvrdost PU

Viz. popis výše v textu.

 

d) Design středu koleček

Středy koleček mohou být plné, paprskové nebo duté (hollow).

Paprskové středy jsou lehčí než plné středy, ale jsou méně pevné.

Paprskové středy

Hollow středy jsou lehké a díky plochému tvaru středu je možné na středy aplikovat atraktivní grafiku. Hollow středy jsou méně pevné než plné nebo paprskové středy.

Plné středy

 

JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST KOLEČEK

1) Ke své koloběžce se chovejte slušně. Neházejte s ní.

2) Provádějte triky čistě. Správné dopady jsou velmi důležité. Udržujte dopad co nejvíce v ose prováděného triku. Při dopadech mimo osu triku hrozí svléknutí PU tzv. dehub.

3) Vyhněte se jízdě po nekvalitním povrchu tj. žádné kamínky, ostré hrany, střepy, apod.

Díra v kole

4) Nedriftujte! Driftování vytváří plošky na PU.

Ploška na PU

5) Používejte brzdu způsobem, ke kterému je určena. Brzda se používá k provádění triků! Brzda se nepoužívá k okamžitému zastavení koloběžky. Vyhněte se dlouhému a nepřerušovanému sešlápnutí brzdy. Hrozí, že se na PU vytvoří rovné plošky a z kolečka vznikne mnohoúhelník. Jedná se o nevratné poškození koleček.

6) Vyhýbejte se projíždění úzkých podélných spár. Úzké spáry mohou poškodit jak PU, tak středy koleček.

7) Nepůjčujte koloběžku kamarádům. Mohou vážit o 30 kg více a mít zcela jiný styl jízdy.

 

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT KOLEČKA

1) Používáte-li nyní kolečka o průměru 100 mm a chcete přejít na kolečka o průměru 110 mm či dokonce ještě větší kolečka, ujistěte se, že vaše stávající sestava koloběžky (vidlice, deska a brzda) je kompatibilní s tímto průměrem.

2) Kolečka s plastovými středy nejsou správnou volbou.

3) Pokud preferujete street riding, zvolte kolečka s měkčím PU.

4) Pokud preferujete park riding, zvolte kolečka s tvrdším PU.