Řidítka

ŘIDÍTKA NA FREESTYLE KOLOBĚŽKU

Chceš-li se něco dozvědět o řidítkách na freestyle koloběžky, musíš být v prvé řadě ochoten vykonávat dnes již téměř zapomenutou činnost – četbu.

Řidítka jsou jedním z komponent freestyle koloběžek. Je důležité si uvědomit, že řidítka na freestyle koloběžky jsou sice určena k freestylovému ježdění, a z principu věci jsou odolná, NEJSOU však nezničitelná. Tak jako každá lidská aktivita, i jízda na freestyle koloběžce vyžaduje zapojení šedé kůry mozkové. Pak je tu ještě další možnost: musíte změnit fyzikální zákony nebo chemickou tabulku prvků. :-)

Řidítka jsou vyráběna z CrMo (chrom-molybden / ocel), hliníku nebo titanu.

Pokud jde o hmotnost, pak při stejných rozměrech jsou nejlehčí titanová řidítka. O něco málo těžší jsou řídítka hliníková. Výrazně těžší pak jsou řídítka ocelová.

Při stejných rozměrech jsou hliníková řidítka oproti řidítkům ocelovým lehčí přibližně o 30 %.

Příklad (stejný rozměr řídítek): Hliníková řidítka váží 900 g, ocelová řidítka váží 1 200 g, titanová řidítka váží přibližně 700 g.

Téměř žádná ocelová řidítka (při standardních rozměrech) nebudou vážit méně než 1 000 g.

Pokud jde o pevnost, pak nejpevnější jsou řídítka titanová, následovaná řídítky ocelovými. Hliníková řídítka v pevnosti zaostávají jak za titanovými, tak ocelovými řidítky.

Proč tedy všichni jezdci nepoužívají titanová řidítka? Důvodem je cena titanových řidítek, která je násobkem ceny řídítek ocelových či hliníkových. Hliníková řidítka by měli volit ti jezdci, kteří jsou nižší váhové kategorie (do 50 kg) nebo mají čistý styl ježdění.

Při použití hliníkových řidítek je zásadní, aby tuba vidlice zasunutá dovnitř řidítek překrývala délku zářezu na řídítkách minimálně o 1,5 cm.

Z hlediska prodejů jsou nejoblíbenější řídítka ocelová. Ocelová řidítka jsou kompromisem mezi pevností a cenou.

 

ŘIDÍTKA LZE ROZDĚLOVAT DLE RŮZNÝCH KRITÉRIÍ

a) Materiál

Hliník, ocel, titan (viz. výše)

 

b) Vnější a vnitřní průměr svislé tuby řidítek

Vnější průměr řidítek: 31.8 mm a 34.9 mm

Vnější průměr řidítek 32 Vnější průměr řidítek 35

Vnitřní průměr řídítek: 28.7 mm, 31.8 mm a cca 25 mm.

Vnitřní průměr řidítek 32 Vnitřní průměr řidítek 35

Vnitřní průměr 25 mm je velmi specifický a je používán u velmi malého počtu hliníkových řidítek s vnějším průměrem 31,8 mm.

Řidítka o vnitřním průměru cca 25 mm (záměrně uvádíme cca, protože mohou existovat odchylky od tohoto průměru) lze používat pouze v kombinaci s SCS!

Ocelová a titanová řídítka se vyrábějí ve dvou odlišných rozměrech (průměrech):

1) 31.8 mm vnější průměr a 28.7 vnitřní průměr

2) 34.9 mm vnější průměr a 31.8 mm vnitřní průměr

Ocelová a titanová řídítka s vnějším průměrem 34,9 mm a vnitřním průměrem 31,8 mm jsou často označována jako tzv. Oversized nebo také HIC řídítka a jsou určena k použití s kompresním systémem HIC. Tento deskriptor je velmi často uváděn v samotném názvu produktu. Není-li toto označení uvedeno v názvu, je informace uvedena v popisu produktu. Hliníková řídítka mají vnější průměr 34,9 mm a vnitřní průměr 28,7 mm Vyjímku tvoří pouze hliníková řídítka s vnitřním průměrem 25 mm a vnějším průměrem 31,8 mm. Jedná se ale skutečně o vyjímku.

Jak je patrné z uvedeného přehledu, hliníková řídítka mají, při stejném vnějším průměru, větší tloušťky stěny.

 

c) Kompatibilita kompresního systému tj. IHC, SCS, HIC a

Tato problematika částečně souvisí s bodem, který se týká vnitřního a vnějšího průměru řidítek. Zkratky IHC, SCS, HIC a ICS se odvolávají ke kompresním systémům. Co je kompresní systém? Funkcí kompresního systému je komprese hlavového složení (headsetu). Odtud název kompresní systém. Více v kapitole o Kompresních systémech.

IHC řidítka

- IHC řídítka musí mít zářez na dolním konci tuby

- Jsou vyrobena z oceli, titanu nebo hliníku

- Vnější průměr ocelových a titanových řídítek musí být vždy 31,8 mm (nikdy 34,9 mm)

- Vnější průměr hliníkových řidítek musí být vždy 34,9 mm

- Vnitřní průměr řídítek musí být vždy 28,7 mm

 

ICS řidítka

- ICS řidítka musí mít zářez na dolním konci tuby

- Jsou vyrobena z oceli nebo hliníku

- Vnější průměr ocelových řídítek musí být vždy 31,8 mm (nikdy 34,9 mm)

- Vnější průměr hliníkových řidítek musí být vždy 34,9 mm

- Vnitřní průměr řídítek musí být vždy 28,7 mm

- Naše doporučení (po mnoha letech zkušeností): Nepoužívejte ocelová řidítka s kompresním systémem ICS. Jedinou výjimku tvoří řidítka Ethic, která používají proprietární systém ICS10.

- Na druhou stranu, použití kompresního systému ICS s hliníkovými řídítky je v pořádku

- Pokud chcete používat ocelová řídítka se zářezem a s vnějším průměrem 31,8 mm a nechcete používat SCS (vysvětleno v sekci Kompresní systémy), pak použijte IHC vidlici

 

SCS řidítka

- SCS řídítka nesmí mít zářez na dolním konci tuby

- SCS řídítka jsou vyráběna buď z oceli nebo titanu (a velmi okrajově také z hliníku)

- Vnější průměr SCS řídítek je buď 31,8 mm nebo 34,9 mm

- Vnitřní průměr SCS řídítek je buď 28,7 mm nebo 31,8 mm (vyjímečně pak cca 25 mm)

 

HIC řídítka

- HIC řidítka musí mít zářez na dolním konci tuby

- Vnější průměr HIC řídítek je 34,9 mm

- Vnitřní průměr HIC řidítek je 31,8 mm

- HIC řídítka jsou vyráběna buď z oceli nebo z titanu

 

d) Backsweep vs. Zero Backsweep

- Backsweep je prohnutí horizontální tuby řidítek směrem k jezdci

- Jaké benefity backsweep přináší? Benefit spočívá v pohodlnějším držení řídítek. Jak už to však na světě ale bývá, co je pro jednoho výhoda, je pro druhého nevýhoda.

- Obecně lze říci, ale skutečně pouze obecně, že širší řidítka jsou pohodlnější, pokud mají backsweep.

- Zero Backsweep řidítka: Řidítka, která mají rovnou horizontální tubu.

- Jak zjistím, zda-li řídítka mají backsweep? Tento údaj je vždy uveden ve specifikaci produktu

Backsweep Zero Backsweep

 

e) Tvar řidítek: „Y“ vs „T“

- Písmena Y a T odkazují na tvar řídítek, který připomíná buď písmeno Y nebo písmeno T.

Y

T

- Při stejných rozměrech a stejném materiálu jsou T řidítka lehčí než Y řidítka

- V minulosti platilo, že Y řidítka jsou celkově pevnější než T řídítka. Pokročilejší jezdci proto volili Y řídítka. Důvodem byla odolnost. Vzhledem k velkému zájmu o řidítka ve tvaru T výrobci zdokonalili technologii výroby, tím se pevnost Y a T řidítek do velké míry srovnala.

 

f) Rozměry řidítek tj. výška x šířka

- Trendem poslední doby jsou vyšší a širší řidítka. Zde je patrný odklon od minulosti, kdy byla vyhledávána rozměrově spíše menší řidítka.

- Nicméně parkoví jezdci stále vyhledávají řídítka, která jsou co do výšky a šířky relativně menší než streetová řídítka. Rozměrově menší řídítka jsou vhodnější k provádění triků ve skateparku.

- Streetoví jezdci naopak vyhledávají řidítka vyšší a širší a to s ohledem na snažší ovladatelnost koloběžky i ve vysokých rychlostech. Vyšší řidítka jsou vhodnější i pro provádění triku nazývaného bunnyhop.

Měření výšky řidítek

 

JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST ŘIDÍTEK

1) Ke své koloběžce se chovejte slušně. Neházejte s ní.

2) Pořiďte si taková řídítka, která odpovídají vaší výšce a hmotnosti, stylu jízdy a dovednostem (středně pokročilý, pokročilý)

3) Provádějte triky čistě. Čím více odpružíte dopad v kolenou, tím více šetříte nejen řídítka.

4) Správně používejte zvolený kompresní systém viz. Kompresní systémy

5) Řidítka musí být správně uchycena k vidlici tj. žádná netěsnost mezi tubou vidlice a řidítky (souvisí  s bodem 4)

6) Pokud používáte objímku, pak tato objímka musí zcela překrývat zářez na řídítkách.

7) Nepůjčujte svoji koloběžku kamarádům. Mohou vážit o 30 kg více a mít zcela jiný styl jízdy.

 

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT ŘIDÍTKA

1) Hliniková, ocelová nebo titanová řídítka?

Při výběru materiálu řídítek si odpovězte na tyto otázky:

- Kolik vážím?

- Jaký je můj styl jízdy? Provádím triky čistým způsobem?

- Jaká je úroveň mých jezdeckých dovedností? Jsem středně pokročilý nebo pokročilý jezdec?

- Kolik mám peněz?

2) Kompresní systém tj. IHC, SCS, HIC a ICS

Každý jezdec má odlišné preference a tedy různí jezdci budou preferovat různé kompresní systémy. Nejlepší systém, dle našeho názoru, je SCS. Jezdci, pro které je prioritou hmotnost koloběžky, budou spíše preferovat kompresní systém IHC. Roli v rozhodování bude hrát i váš stávající kompresní systém. Nemáte-li SCS, pak nákup SCS představuje další investici.

3) Výška a šířka řidítek

Neexistuje jedna správná odpověď. Univerzálně platí, že do skateparku se většinou používají nižší řidítka, na streetové ježdění pak řidítka vyšší. Ale tato poučka neplatí zdaleka pro každého. Jezdec, který si kupuje nová řidítka, má již nějaké zkušenosti s freestyle scooteringem a sám nejlépe ví, jaká výška a šířka řídítek mu vyhovují nejlépe.

4) Když si přesto nejste jisti ohledně rozměru řidítek, pak je výhodnější zakoupit vyšší řidítka a následně je zkrátit.

5) Výška a šířka řidítek jsou tématem spíše pro středně pokročilé a pokročilé jezdce. Začínající jezdci řidítka prakticky nekupují. Ti kupují kompletní koloběžky.