VÝBĚR DÍLŮ NA ZÁŘÍ - sleva 20 % s kódem SEP20

Chceš-li se něco dozvědět, musíš být v prvé řadě ochoten vykonávat dnes již téměř zapomenutou činnost – četbu.

 

Funkcí kompresního systému je držení hlavového složení pohromadě. Základní přehled přináší naše video https://www.youtube.com/watch?v=Z4mGgBgPPa4

 

Kompresní systém je velmi důležitý, má znatelný vliv na celkové fungování koloběžky.

 

V podstatě je lze rozdělit do dvou širokých skupin, závitové systémy a bezzávitové systémy.

 

Podrobnější dělení je pak následující:

 

a) Závitová vidlice + objímka = závitový systém

 

b) ICS + objímka (bezzávitový systém)

Jak vypadá ICS? Dlouhé ICS https://www.gizmania.cz/freestyle-scooter-parts/kompresni-systemy/kubars-ics.html a krátké ICS https://www.gizmania.cz/freestyle-scooter-parts/kompresni-systemy/ethic-ics.html

 

c) HIC + objímka (bezzávitový systém)

Jak vypadá HIC? Takto https://www.gizmania.cz/freestyle-scooter-parts/kompresni-systemy/hic-kubars.html

 

d) IHC nebo-li mini HIC + objímka (bezzávitový systém)

Jak vypadá IHC? Stejně jako HIC, jen má menší průměr. Lze tudíž použít s běžným vnitřním rozměrem řidítek (28,5 mm).

 

e) SCS (bezzávitový systém)

Jak vypadá SCS? Takto https://www.gizmania.cz/freestyle-scooter-parts/scs.html

 

Závitová vidlice + objímka + závitové hlavové složení

Jedná se o nejstarší a nejzákladnější kompresní systém, který se používá na základní koloběžky pro začátečníky.

 

Jedinou výhodou je nízká ceny výroby. Je dostačující pro děti / začínající jezdce. I přesto je nutné občasné dotahování a řešení tzv. vaklů.

 

Je to také jediný kompresní systém využívající závitovou vidlici. Všechny ostatní systémy již využívají bezzávitové vidlice.

 

   

ICS (Inverted Compression System) + objímka

Ještě před pár lety nejrozšířenější kompresní systém, který v minulosti byl standardem. V současné době již téměř vytlačen efektivnějšími systémy tj. SCS, IHC či HIC.

 

ICS je de facto dlouhý či krátký šroub s ocelovým ježkem na konci.

Ježek je umístěn uvnitř řidítek. Buď se do řidítek natluče nebo je tam již předinstalován z výroby. Nejlepší je, když je ježek z výroby navařen uvnitř řidítek.

 

Máte-li raději pohyblivé obrázky, můžete zhlédnout naše demonstrační video https://www.youtube.com/watch?v=Q0V7eL8eICM

 

ICS funguje na principu, kdy se ježek „zakousne“ do vnitřní části tuby řidítek a funguje jako fixační bod, do kterého se zašroubuje dlouhý šroub. Tím se vytvoří spoj *vidlice – řidítka*.

 

Všechno má svá ALE, ale.

 

Již mnohokráte jsme na různých místech psali, že ICS se nemá rádo s ocelovými řidítky. Důvod je zřejmý. Ocel se do oceli špatně „zakousává“. A ježek má tendenci se uvnitř řidítek občas hýbat / prokluzovat, čímž dochází k narušení pevného spojení *vidlice – řidítka* a vznikne vakl.

 

Jedinou výjimku tvoří proprietární ICS systém Ethic, který je 100 % funkční, protože "ježek" je uvnitř řidítek napevno přivařen. Funguje však pouze v rámci rodiny produktů Ethic.

 

Standardní ICS lze tedy doporučit pouze pro hliníková řidítka, která jsou měkčí než ocelový ježek. Ježek pak nemá problém se do hliníku pořádně „zakousnout“.

 

Pro správnou funkci ICS musí mít řidítka zářez a vnější průměr svislé tuby 31,8 mm či 34,9 mm (hliníková).

 

Délka tuby vidlice vyčnívající z hlavového složení musí být delší než zářez na řidítkách. Běžný zářez je 3,5 cm dlouhý. Délka tuby vidlice vyčnívající z hlavového složení by pak měla být minimálně 4,5 cm dlouhá, aby byl zářez dostatečně vyztužen vidlicí a nedošlo ke zlomení řidítek v oblasti zářezu. Pokud máte zářez delší, musí být delší i vidlice.

 

ICS nebude fungovat u tzv. HIC / Oversized řidítek, která jsou ocelová a vnitřní průměr mají 31,8 mm.

 

Velcí výrobci kompletů (Grit, Crisp, Maui, District, apod.) dnes již ICS vůbec nepoužívají a to ani  u levnějších modelů. Namísto toho používají HIC, IHC či SCS.

 

HIC (Hidden Internal Compression System) + objímka

Tento kompresní systém můžete použít POUZE u řidítek, která mají vnitřní průměr svislé tuby 31,8 mm a vnější průměr 34,9 mm.

 

Nemáte-li taková řidítka, nemůžete použít kompresní systém HIC.

Jak poznám řidítka, která jsou vhodná na kompresní systém HIC? Buď je tato skutečnost uvedena přímo v názvu výrobku a to pomoci různých deskriptorů (HIC nebo Oversized) anebo je tento údaj uveden v popisu produktu.

 

Jak HIC systém vypadá, jak funguje a jak se instaluje, můžete vidět v našem demonstračním videu https://www.youtube.com/watch?v=b7ZrZlhu5S0

 

Jednoznačnou výhodou oproti ICS je stálost spoje *vidlice – řidítka*. Spoj je trvale pevný, nemá tendenci se povolovat, nevznikají žádné *vakly*.

 

Snadná je rovněž demontáž a montáž řidítek. Povolíte objímku, sundáte řidítka a hlavové složení zůstane pořád dotažené (škola, MHD, apod).

 

Délka tuby vidlice musí z hlavového složení vyčnívat min 4 cm, ale nesmí být delší než HIC samotný.

 

Omrzlí-i vás časem systém HIC, můžete vždycky přejít na SCS. Buď uříznete zářez na řidítkách anebo dovnitř řidítek vložíte ocelovou redukci, která eliminuje funkci zářezu.

 

IHC (Inverted Hidden Compression) + objímka

IHC nebo-li mini HIC je poslední, nejmladší z řady kompresních systémů.

 

Tento kompresní systém můžete použít u řidítek, která:

a) Jsou ocelová, mají vnější průměr svislé tuby 31,8 mm a mají zářez

b) Jsou hliníková, mají vnější průměr svislé tuby 34,9 mm a mají zářez.

 

Od HIC se liší právě v tom, že jej lze použít na řidítka standardního (vnitřního) průměru.

 

Jednoznačnou výhodou oproti ICS je stálost spoje *vidlice – řidítka*. Spoj je trvale pevný, nemá tendenci se povolovat, nevznikají žádné *vakly*.

 

Snadná je rovněž demontáž a montáž řidítek. Povolíte objímku, sundáte řidítka a hlavové složení zůstane pořád dotažené (škola, MHD, apod).

 

Délka tuby vidlice musí z hlavového složení vyčnívat min 4, ale nesmí být delší než mini HIC samotný.

 

IHC nedoporučujeme kombinovat s jiným kompresním systémem (např. s SCS nebo ICS).

 

IHC systém se dodává pouze k IHC vidlicím - lze použít pouze na vidlice s menším vnějším průměrem (ten je u každého výrobce jiný – přibližně 25mm).

 

SCS (Standard Compression System)

To nejlepší na konec. SCS je dle našeho názoru nejefektivnější kompresní systém. Je to také jediný kompresní systém, který eliminuje nutnost používání objímky. SCS je totiž systém „2 v 1“. Navíc je SCS nejšetrnější k headsetům (díky přesné výrobě na CNC strojích a velké ploše dosedající na headset).

Pro mnohé z vás má jeden obrázek cenu tisíce slov a proto se opět můžete podívat na demonstrační video, které řeší instalaci SCS https://www.youtube.com/watch?v=gFCUVUuY0fQ

 

Jaká řidítka lze použít na kompresní systém SCS? Všechna, ALE u řidítek se zářezem je tento nutno odstranit anebo do řidítek vložit ocelovou redukci, která funkci zářezu eliminuje.

 

Řidítka používaná s SCS nesmí mít zářez!! To je základní pravidlo, kterého je nutno se držet.

 

Většina dnes vyráběných SCS je kompatibilní s řidítky o vnějším průměru svislé tuby 31,8 mm i 34,9 mm. Před nákupem je však tento fakt potřeba ověřit.

 

Jednotlivá SCS se totiž většinou dodávají s redukcí. Na řidítka o vnějším průměru 31,8 mm se redukce použije, na řidítka o vnějším průměru 34,9 mm nikoliv.

 

Na co dalšího je potřeba dávat pozor, jestli-že se rozhodneme pro použití SCS? Viz demonstrační video výše.

 

Na stránkách GIZMANIA si lze pohodlně vyfiltrovat vidlice, které jsou zcela či částečně kompatibilní s SCS.

 

U částečně kompatibilních vidlic se před použitím SCS musí do vidlice nainstalovat ježek.

 

Na co je také dobré pamatovat

Použití SCS pozicionuje řidítka o cca 4 cm výše.

 

V praxi to znamená, že když odstraníte zářez (který je většinou dlouhý 4 cm) a následně použijete SCS, tak na výšce řidítek nic neztrácíte.

 

Když však zářez ponecháte a do řidítek vložíte ocelovou redukci, získáte tak dodatečné 4 cm výšky řidítek. Což je fakt, který mnoho jezdců ocení!

 

Proč někdo používá HIC namísto SCS? Argumentem je většinou hmotnost. Kompresní systém HIC + objímka většinou váží o něco méně, než je hmotnost SCS.

 

Životnost SCS je však mnohem delší než je životnost objímky. SCS mj. používají robustnější šrouby a kvalitnější závity.

 

Navíc SCS šetří headset díky větší dotykové ploše kompresního systému.

Jak na kompresní systémy

Jak na kompresní systémy